ЩО Ж ТАКЕ ПСИХОДІАГНОСТИКА?

Кожен з нас неодноразово проходив тестування, опитування, можливо навіть проєктивні методики, але не замислювався, що це можуть бути важливими інструментами психодіагностики.

Психодіагностика — це частина психологічної науки, що призначена для визначення психологічних особливостей людини. За її допомогою вимірюють оцінюють та аналізують індивідуальні психологічні та психофізіологічні особливості.

Головними принципами психодіагностики є конфіденційність, наукова обґрунтованість, об’єктивність результатів, позаяк результати психодіагностики не можуть бути використані на шкоду людині.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОДІАГНОСТИКИ:

  • • Психотерапевтична допомога та надання консультації;
  • • Прогнозування соціальної поведінки;
  • • Професіональний підбір, профорієнтація та розставлення кадрів;
  • • Психокорекційна робота;
  • • Судова психологічна експертиза;
  • • Оптимізація навчання і виховання.
  • • Психолог на консультації ставить запитання, спостерігає, проводить тестування, вивчає мотиви та реакції людини, для того, щоб допомогти знайти для неї найкращий спосіб розв’язання проблематичних питань, враховуючи його індивідуальні особливості. Варто зазначити, що при цьому спеціаліст спирається на наукові знання та теоретичне підґрунтя.
19
Depositphotos 244764734 ds 11111
small img

ПСИХОДІАГНОСТИКА. КОМУ І НАВІЩО?

За допомогою психодіагностики можна глибоко і всебічно дослідити та виміряти індивідуально-психологічні особливості особистості як дорослої людини, так і дитини. А саме:

• інтелектуальні здібності;

• вивчити темперамент, характер;

• дослідити мотиваційну сферу;

• діагностувати актуальні психічні стани;

• досліджувати креативність;

• досліджувати індивідуальні властивості особистості, що впливають на взаємостосунки;

• вивчити сімейні стосунки та рівень задоволеності шлюбом;

• оцінити рівень товариськості;

• провести діагностику дитячо-батьківських стосунків;

• діагностика рівня страху, тривожності, агресії у дітей.