ОРГАНІЗАЦІЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Оргконсультування – це комплексна допомога організації залученими фахівцем для аналізу психологічних проблем та поліпшення якості професійного життя кожного співробітника і покращення функціонування організації в цілому.

Будь-яку організацію, як цілісну систему, можна розділити на підсистеми (відділи, підрозділи). Оргконсультування може охоплювати як організацію в цілому, так і її підсистеми окремо. Тому до фахівця можуть звертатися як топменеджери, так і керівники середньої ланки.

ЩО ТАКЕ ОРГКОНСУЛЬТУВАННЯ?

Останнім часом все частіше в лексиконі менеджерів і приватних підприємців звучить слово “оргконсультування”. Це говорить про те, що зростає розуміння необхідності розвитку підприємства з урахуванням психологічних законів людських стосунків.

Щоб організаційне консультування було дійсно ефективним Вам варто звертатися виключно до професіоналів. У психологічному центрі Зебра Ви знайдете досвідчених фахівців, які допоможуть Вам незалежно від складності проблеми, що привела Вас до нас.

Будь-який бізнес проходить через кілька стадій розвитку – це так званий “життєвий цикл” організації. І на кожному етапі компанія постає перед певними труднощами. Коли виникає кризова ситуація, не кожен керівник здатен неупереджено і правильно її оцінити. Тоді на допомогу приходить фахівець. Оргконсультування – це, в першу чергу, аналіз того, що відбувається, а в другу – пошук ефективного вирішення.

cropped zebra1
small img
З ЯКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СЛІД ЗВЕРТАТИСЯ ПО ДОПОМОГУ ОРГКОНСУЛЬТАНТІВ:

• Несприятливий психологічний клімат в колективі, негативізм;

• Часті конфліктні ситуації, пасивно-агресивна поведінка серед співробітників;

• Велика плинність кадрів;

• Низький рівень залученості та лояльності співробітників;

• Низький рейтинг довіри;

• Слабка конкурентоздатність підприємства;

• Не ефективний стиль керівництва.

За допомогою оргконсультування ви можете створити сприятливий психологічний клімат в колективі, знизити конфліктність, поліпшити якість стосунків між співробітниками за горизонталлю та за вертикаллю. Запобігати професійному вигоранню співробітників. Збільшити мотивацію співробітників. Синхронізувати місію, цілі та завдання підприємства, підвищивши, таким чином, рівень залученості та лояльності співробітників. Збільшити творчий потенціал співробітників, а, отже, і конкурентоздатність підприємства в цілому.

Оргконсультування допоможе вивести підприємство на інший етап розвитку, інший рівень функціонування. Дозволить створити стратегію використання людських і організаційних ресурсів для максимального підвищення прибутковості підприємства.

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ В ГЕШТАЛЬТ ПІДХОДІ

Організаційного консультування в гештальт підході розглядає організацію як живий організм з людськими стосунками та емоційними зв’язками. Основні принципи даного підходу дозволяють провести глибокий аналіз підприємства і виявити джерело проблеми, дисфункцію в роботі конкретної підсистеми або всієї організації

Розглянемо різні площини дослідження:

Якість відносин в організації (внутрішнє середовище). Може розглядатися у двох напрямках: відношення до себе; ставлення один до одного. Повага, відкритість, автентичність, цілісність, емоційна грамотність, правила самопрезентації, які дозволяють виявляти індивідуальність, інакшість, як креативний компонент професійної, колективної творчості.

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ В СТИЛІ КОУЧИНГ

Людські стосунки розглядаються як ресурсне середовище для ефективності, професійної стійкості співробітників, так і підприємства в цілому. Якість відносин з іншими організаціями (зовнішнє середовище). Підвищення конкурентоздатності, довіри клієнтів.

Синхронне розуміння усіма учасниками місії компанії, цілей і завдань бізнес-процесів. Визначення стилю співпраці з партнерами, поводження з конкурентами. Усвідомленість і відповідальність співробітника як сполучна ланка зростання компанії.

Структура відносин і стиль керівництва. Лідерство та емоційний інтелект. Узгодженість поглядів і думок. Побудова спільноти однодумців для ефективного і комфортного досягнення мети.

Ці та інші питання розкриває організаційне консультування в гештальт підході. У підсумку, налагоджується атмосфера людських стосунків, вибудовується стратегія екологічного управління людськими ресурсами, з’являються нові форми ефективної побудови бізнес-процесів і збільшення прибутку підприємства.

Для того, щоб організаційне консультування дало очікуваний результат рекомендуємо Вам пройти не менше п’яти консультацій. Вартість Ви можете уточнити, зателефонувавши за телефоном, вказаним на сайті.

Якщо у Вас залишилися питання – звертайтеся! Ми готові надати Вам повноцінну консультацію по Організаційному консультуванні та почати працювати над Вашими проблемами прямо зараз.