Розлад особистості або психопатія

Розлад особистості або психопатія – це набір стійких рис характеру та патернів поведінки, що викликають суттєве погіршення якості життя людини за рахунок соціальної дезадаптації. 

 

Важливо розуміти, що у кожного  є той чи інший набір рис характеру. Проте у психіатрії мова йде саме про розлад у тому випадку, якщо на фоні останнього виникає суттєвий дистрес (страждання у сфері працездатності, особистого життя, впливу на фізичне здоров’я тощо).

Діагностичні критерії розладу особистості (тест на виявлення основних пунктів психопатії)

В мережі можна знайти безліч тестів, проте вони не можуть дати повної картини розладу. Крім того, їх вирішення несе момент суб’єктивності – недостовірності у випадку самодіагностування. Саме тому у цьому питанні важливий висновок спеціаліста. Діагностикою розладу особистості займається лікар-психіатр або медичний психолог.

 

Основні діагностичні ознаки наступні:

 

Заявлені риси мають нести всеохоплюючий характер, тобто проявлятися у всіх сферах життя та відносинах з різними людьми.

 

Психопатичні ознаки виражено впливають на якість життя, стають причиною звільнення з роботи, відрахування з навчання, розриву відносин тощо.

Починають проявлятися як мінімум з пізнього підліткового віку та продовжуються на протязі всього подальшого життя людини

 

Не виникають внаслідок інших чинників (травми головного мозку, системного захворювання, інфекційного ураження нервової системи, іншого психічного розладу, наприклад, шизофренії).

ОЗНАКИ РОЗЛАДИ ОСОБИСТОСТІ

З діагностичними критеріями розібралися, тепер важливо розуміти, які ж саме риси характеру слід вважати патологічними? Тут підходить принцип відхилення від загальної норми, тому люди з розладом особистості схильні до маргінального поведінки, яке не вписується в загальне уявлення на даному етапі розвитку соціуму. Залежно від виду психопатії риси характеру мають різні спрямованості.

 

Наприклад, при емоційно нестійкому вигляді розлади людина схильна до спалахів агресії і деструктивної поведінки, яка не обумовлено актуальним контекстом ситуації. Звичайна побутова сварка може закінчитися викликом поліції і насильством. У більшій своїй частині люди поводяться таким чином тільки в разі небезпеки.

 

Або візьмемо ананкастической розлад при якому людина скрупульозно перевіряє ще раз по кілька разів свою роботу і контролює порядок речей в квартирі. Здавалося б, що в цьому не так? Однак, це поведінка приносить велике кількість напруги, а також може стати причиною конфліктів з близькими.

 

Коли ми говоримо про шизоїдному розладі особистості, то люди з цим діагнозом ухиляються від контактів з іншими, просто тому, що вони їм не потрібні. Але знову-таки в більшості випадків людина прагне до комунікації як потреби. Відповідно, кожен вид психопатії має свої виняткові особливості.

Ознаки та види розладів особистості

Вищенаведені пункти є загальним описом того, як проявляються розлади особистості. Проте це не одне захворювання, а група розладів. Кожен з них має стійкий набір рис.

 

У гуманістичних напрямках психотерапії дані набори ознак оцінюються як стилістики, що сформувалися під впливом пережитого досвіду взаємодії з людьми. 

Наведемо основні типи:

Шизоїдний. Люди даної стилістики характеризуються емоційною холодністю, неможливістю проявляти теплі почуття. Вони не потребують того рівня близькості у відносинах, який необхідний більшості. Мають мало друзів або взагалі обмежуються короткотривалими, рідкісними епізодами спілкування. Виявляють інтерес до вузькоспеціалізованих захоплень, яким можуть приділяти велику кількість часу. Дезадаптація виникає на етапі будування довготривалих стосунків та при виникненні необхідності підтримання соціальних контактів.

 

Дисоціальний. Характерна відсутність емпатії – можливості співпереживати та співчувати іншим. Люди з дисоціальним розладом особистості часто потрапляють в криміногенне середовище або воєнізовані структури. Можуть завдавати шкоди іншим та використовувати їх в своїх цілях, не турбуючись про страждання суб’єкта.

 

Параноїдний. Проявляється у сфокусованості на підозрах, можливих ворожих випадах зі сторони інших. Люди з параноїдною психопатією часто пишуть скарги, чекають різноманітних інтриг та нападів по відношенню до себе.

 

Емоційно нестійкий. Розділяється на два підвиди: експлозивний та межовий. Для першого варіанту характерна неможливість витримувати спалахи емоцій, контролювати їх, що проявляються у вигляді  неконтрольованих афективних станів. Для межового варіанту характерні додаткові ознаки, такі як неможливість помічати цілісну картину власного «Я» та відносно стабільно взажмодіяти з оточуючими. Відношення до людей може радикально змінитися, наприклад від крайньої агресивності до ніжності за відносно короткі проміжки. часу.  

 

Залежний. Характерними ознаками є необхідність у постійній підтримці зі сторони оточення, відсутність власних психологічних опор. 

 

Эмоционально неустойчивое с двумя подвидами: пограничное и эксплозивное.

 

Тривожний. Люди, схильні до вираженого хвилювання, інтенсивність якого не відповідає реальній загрозі.

 

• Демонстративний. Проявляється у вигляді вираженої інтенції щодо показовості. Люди з даною стилістикою можуть театрально демонструвати свій стан, а також отримують задоволення від оцінки зі сторони оточення.

• Змішаний. Може поєднувати ознаки декількох розладів особистості.

 

Лікування розладів особистості

Розлади особистості часто не сприймаються як типове захворювання, а страждаючі від них люди не оцінюють психопатію як проблему, списуючи все на «поганий характер». Це знижує частоту звернень за допомогою, а також комплаєнс (гармонічну взаємодію лікаря та пацієнта). Проте дані тези не відміняють необхідність корекції вищеописаних розладів.

 

Психопатії лікуються за допомогою фармакологічної та психологічної терапії. Перший варіант використовується під час періодів гострої дезадаптації для того, щоб зняти виражені симптоми тривоги, депресії, безсоння, імпульсивності тощо. Проте якщо ми говоримо про довготривалу перспективу, то тут важлива робота в психотерапевтичному полі, що дозволяє людині перебудовувати конфігурацію характеру та переглядати способи взаємодії з оточенням. Чим раніше розпочата психотерапія, тим більші шанси на успіх, так як вік людини обернено пропорційно впливає на рівень нейропластичності (здатності головного мозку руйнувати старі нейронні зв’язки та формувати нові).

Якщо у Вас виникли питання або підозри на прояви розладів особистості у себе або близьких – звертайтеся за допомогою!