Що ж таке психодіагностика?

Кожен з нас неодноразово проходив тестування, опитування, можливо навіть проективні методики, але замислювався, що це можуть бути важливими інструментами психодіагностики.

 

Психодіагностика — це частина психологічної науки, що призначена для визначення психологічних особливостей людини. За її допомогою вимірюють оцінюють та аналізують індивідуальні психологічні та психофізіологічні особливості.

 

Головними принципами психодіагностики є конфіденційність, наукова обґрунтованість, об’єктивність результатів, а також результати психодіагностики не можуть бути використані на шкоду людині.

Сфери застосування психодіагностики:

  • • Психотерапевтична допомога та надання консультації;
  • • Прогнозування соціальної поведінки;
  • • Професіональний підбір, профорієнтація та розставлення кадрів;
  • • Психокорекційна робота;
  • • Судова психологічна експертиза;
  • • Оптимізація навчання і виховання.

 

 

  • Психолог на консультації задає запитання, спостерігає, проводить тестування, вивчає мотиви та реакції людини, для того, щоб допомогти знайти для людини найкращий для нього спосіб вирішення проблематичного питання, враховуючи на його індивідуальні особливості. Варто зазначити, що при цьому спеціаліст спирається на наукові знання та теоретичне підґрунтя.

Психодіагностика. Кому і навіщо?

За допомогою психодіагностики можна глибоко і всебічно досліджувати і виміряти індивідуально-психологічні особливості особистості як дорослої людини, так і дитини, а саме:

 

• інтелектуальні здібності;

• вивчити темперамент, характер;

• дослідити мотиваційну сферу;

• діагностувати актуальні психічні стани;

• досліджувати креативність;

• досліджувати індивідуальні властивості особистості, що впливають на міжособистісні відносини;

• вивчити сімейні стосунки і рівень задоволеності шлюбом;

• оцінити рівень товариськості;

• провести діагностику дитячо-батьківських відносин;

• діагностика рівня страху, тривожності, агресії у дітей.