Організаційне консультування

Оргконсультування – це комплексна допомога організації залученими фахівцем в аналізі психологічних проблем для поліпшення якості професійного життя кожного співробітника і збільшення функціонування організації в цілому.

 

Будь-яку організацію, як цілісну систему, можна розділити на підсистеми (відділи, підрозділи). Оргконсультування може охоплювати як організацію в цілому, так і її підсистеми окремо. Тому до фахівця можуть звертатися як топ-менеджери, так і керівники середньої ланки.

Що таке оргконсультування?

Останнім часом все частіше в лексиконі менеджерів і приватних підприємців звучить слово “оргконсультування”. Це говорить про те, що зростає розуміння необхідності розвитку підприємства з урахуванням психологічних законів людських відносин.

 

Щоб організаційне консультування було дійсно ефективним Вам варто звертатися виключно до професіоналів. У психологічному центрі Зебра Ви знайдете досвідчених фахівців, які допоможуть Вам незалежно від складності проблеми, яка привела Вас до нас.

 

Будь-який бізнес проходить через кілька стадій розвитку, це так званий “життєвий цикл” організації. І на кожному етапі компанія стикається з певними труднощами. Коли виникає кризова ситуація, не кожен керівник здатний неупереджено і правильно її оцінити. Тоді на допомогу приходить фахівець. Оргконсультування – це в першу чергу аналіз того, що відбувається, а в другу пошук ефективного вирішення.

З якими проблемами слід вдаватися до допомоги оргконсультантів:

• Несприятливий психологічний клімат в колективі, негативізм;

 

• Часті конфліктні ситуації, пасивно-агресивна поведінка серед співробітників;

 

• Велика плинність кадрів;

 

• Низький рівень залученості і лояльності співробітників;

 

• Низький рейтинг довіри;

 

• Слабка конкурентоздатність підприємства;

 

• Не ефективний стиль керівництва.

 

За допомогою оргконсультування ви можете створити сприятливий психологічний клімат в колективі, знизити конфліктність, поліпшити якості відносин між співробітниками по горизонталі і по вертикалі. Попередити професійне вигорання співробітників. Збільшити мотивацію співробітників. Синхронізувати місію, цеді і завдання підприємства, підвищивши, таким чином, рівень залученості і лояльності співробітників. Збільшити творчий потенціал співробітників, а, отже, і конкурентноздатність підприємства в цілому.
Оргконсультування допоможе вивести підприємство на інший етап розвитку, інший рівень функціонування. Дозволить створити стратегію використання людських і організаційних ресурсів для максимального підвищення прибутковості підприємства.

Організаційне консультування в гештальт підході

Організаційного консультування в гештальт підході розглядає організацію як живий організм з людськими відносинами і емоційними зв’язками. Основні принципи даного підходу дозволяють провести глибокий аналіз підприємства і виявити джерело проблеми, дисфункцію в роботі конкретної підсистеми або всієї організації. 

Розглянемо різні площини дослідження:

  • Якість відносин в організації (внутрішнє середовище). Може розглядатися в двох напрямках: відношення до себе; ставлення один до одного. Повага, відкритість, автентичність, цілісність, емоційна грамотність як прийняті правила самопрезентації дозволяють виявляти індивідуальність, інакшість, як креативний компонент професійної, колективної творчості.

Організаційне консультування в стилі коучинг

Людські стосунки розглядаються як ресурсне середовище для ефективності, професійної стійкості співробітників, так і підприємства в цілому. Якість відносин з іншими організаціями (зовнішнє середовище). Підвищення конкурентоздатності, довіри клієнтів.

 

Синхронне розуміння усіма учасниками місії компанії, цілей і завдань бізнес процесів. Визначення стилю співпраці з партнерами, поводження з конкурентами. Усвідомленість і відповідальність співробітника як сполучна ланка зростання компанії.

 

Структура відносин і стиль керівництва. Лідерство і емоційний інтелект. Узгодженість поглядів і думок. Побудова спільноти однодумців для ефективного і комфортного досягнення мети.

 

Ці та інші питання розкриває організаційне консультування в гештальт підході. У підсумку, налагоджується атмосфера людських відносин, вибудовується стратегія екологічного управління людськими ресурсами, з’являються нові форми ефективної побудови бізнес процесів і збільшення прибутку підприємства.

Для того, щоб організаційне консультування призвело до очікуваних результатів рекомендуємо Вам пройти не менше п’яти консультацій. Вартість Ви можете уточнити, зателефонувавши за телефоном, вказаним на сайті.

 

Якщо у Вас залишилися питання – звертайтеся! Ми готові надати Вам повноцінну консультацію по Організаційному консультування і приступити до вирішення Ваших проблем прямо зараз.